Dlaczego kanalizacja może się zapychać?

Efektywne odprowadzanie ścieków jest istotą działania każdego systemu kanalizacji- zarówno tego, z jakim mamy do czynienia w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i w przypadku kanalizacji zbiorczej. Niestety, zdecydowanie najczęstszym powodem, dla którego mogą zapychać się nam rury odprowadzające ścieki jest nie do końca prawidłowe korzystanie z samej kanalizacji. W momencie usterki, czyli całkowitego lub znacznego zapchania rur, niejednokrotnie jedynym rozwiązaniem jest specjalny serwis oczyszczalni ścieków lub też pogotowie hydrauliczne lub kanalizacyjne. Takie usługi znajdziemy chociażby w ofercie firmy Terlan.

 

Przyczyny problemów z odpływem ścieków

 

To właśnie nieodpowiednia eksploatacja najczęściej jest przyczyną konieczności późniejszego serwisowania kanalizacji. Niestety, nadal nie wszyscy mają świadomość tego, że do odpływów nie wolno wrzucać zbyt dużych cząstek stałych. O ile dobrą praktyką jest wyrzucanie większych cząstek jedzenia po zmywaniu do kosza, a nie do zlewu, o tyle koniecznością jest wyrzucanie do kosza większych środków higienicznych jak podpaski, pampersy czy tampony, zamiast wyrzucać je do toalety.

Dodatkową możliwość stanowi zainstalowanie u siebie specjalnego rozdrabniacza cząstek stałych, który pozwoli na znacznie zmniejszenie objętości resztek wpuszczanych do kanalizacji. Pamiętajmy, że największe zagrożenie stanowią materiały, które są nienasiąkliwe i które pod wpływem wody w żadnym stopniu nie ulegają rozpuszczeniu- jedynym tworzywem, które ma takie właściwości i które możemy bez ograniczeń wrzucać do odpływu kanalizacyjnego jest papier toaletowy.

Bardzo dobrą profilaktyką jest też stosowanie specjalnych środków, które mają na celu udrażnianie rur i utrzymanie ich w dobrej kondycji. Tutaj ma jednak znaczenie regularność ich stosowania. Środki te dość dobrze radzą sobie z gromadzącym się w rurach osadem, tłuszczem czy też z sierścią oraz włosami.